Yasal Bildirim

TELİF HAKKI, TİCARİ MARKALAR VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitenin; metin, grafik ve görüntü, ticari markalar, markalar, logolar ve yazılımlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla içeriği (“İçerik”), Fikri Mülkiyet Hakları Yasası ile korunmaktadır. İçeriğe ait mülkiyet hakkı size veya bu sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına geçmez ve site, AY TASARIM’a veya bu sitede sağlanan malzemelere ilişkin mülkiyet hakkını elinde tutan bir üçüncü tarafa ait kalacaktır.

AY TASARIM, şirketin işlerinin ve bu sitede belirtilen şirket ürün ve hizmetleri için kullanılan ve Fikri Mülkiyet Hakları Yasası ile korunan isimlerin sahibidir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için olmak kaydıyla, içeriği görüntüleme, e-posta ile gönderme, indirme (yükleme) veya kopyalarını yazdırma yetkiniz bulunmaktadır. İçeriğin yetkilendirilmemiş kullanımı telif haklarını, ticari marka yasalarını ve diğer yasaları ihlal edebilir. İçeriği e-posta ile her gönderiminizde, her yüklemenizde veya kopyalarını her yazdırmanızda, sayfanın alt kısmındaki tüm telif hakları bildirimleri dahil olmak kaydıyla, İçerik’te ihtiva edilen tüm telif haklarını veya diğer bildirimleri de belirtmelisiniz.

İçerik, AY TASARIM’ın yazılı ön izni olmadan yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz, herhangi bir doğal dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir biçimde ve herhangi bir vasıtayla (elektronik, mekanik, fotoğrafik, kayıtlı veya başka şekilde) yeniden aktarılamaz, satılamaz veya dağıtılamaz. İçeriği satamaz, değiştiremez, kamusal veya ticari herhangi bir amaç doğrultusunda çoğaltamaz, sergileyemez, aleni olarak ifa edemez, dağıtamaz veya başka şekilde kullanamazsınız. Bu siteyi ve herhangi bir içeriğini “şekillendiremez” ve sitenin herhangi bir kısmını bir sunucuya kopyalayamazsınız. Ayrıca herhangi bir AY TASARIM adını, logosunu veya ticari markasını AY TASARIM’ın yazılı ön onayı olmadan hiçbir şekilde sergileyemez veya kullanamazsınız.

İçeriğin başka herhangi bir web sitesinde veya ağa bağlı herhangi bir bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanımı, web sitenizden bu siteye kullanım koşullarına tabi olarak HTML köprüsü verebilseniz bile, açıkça yasaklanmıştır. Bu belge ile size, bu siteye bağlantı kurmak için münhasır olmayan, sınırlı ve geri alınabilir izin verilmektedir. Bu siteye, reklamla ilişkili veya herhangi bir organizasyon, ürün veya hizmetin desteği görünümünde olacak şekilde herhangi bir köprü bağlantısı sunamazsınız. Makul olarak müstehcen, onur kırıcı, taciz edici, ağır biçimde saldırgan veya kötü niyetli görülebilecek herhangi bir web sitesinde, bu siteye köprü bağlantısı yerleştiremezsiniz. AY TASARIM, genel anlamda bu izni hükümsüz kılma hakkını veya belirli bağlantıları dilediğiniz an kullanma hakkınızı saklı tutar. AY TASARIM bu izni hükümsüz kıldığı takdirde, bu siteye olan tüm bağlantılarınızı derhal kaldırmayı ve devre dışı bırakmayı kabul etmektesiniz.

İçeriği, bu kullanım şartları ve koşullarında açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanmanız halinde telif hakları, ticari marka ve diğer yasaları ihlal ediyor olabilirsiniz. Bu tür bir durumda AY TASARIM bu siteyi kullanma izninizi otomatik olarak geri çekecek ve sizden, İçeriğin herhangi bir kısmı ile oluşturduğunuz tüm kopyaları derhal imha etmenizi isteme yetkisine sahip olacaktır. Bu şartlar ve koşullarda açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

FERAGATNAME

AY TASARIM, BU SİTENİN KULLANIMI İLE, VEYA BU SİTEYE VEYA SİTE TARAFINDAN SAĞLANAN VEYA KAPSANAN İÇERİĞE DAYANILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ. BU NEDENLE, SİTENİN KULLANIMI SİZİN KENDİ RİSKİNİZ ALTINDADIR.

AY TASARIM BU SİTEYİ VE ONUN İÇERİK VE HİZMETLERİNİ, AÇIK, ÖRTÜLÜ VEYA YASALARDAN DOĞAN HERHANGİ BİR TÜRDE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SUNAR. AY TASARIM, BU BELGE İLE, TÜM ZIMNİ MÜLKİYET HAKKI, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ, YASAL VEYA BAŞKA ŞEKİLDEKİ TÜM GARANTİLERİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AÇIKÇA VE ÖZEL OLARAK REDDEDER. AY TASARIM, BU SİTENİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KULLANIMI İLE SAĞLANAN İÇERİK, HİZMET, YAZILIM, METİN, GRAFİK, BAĞLANTI VEYA İLETİLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, SÜREKLİLİĞİ VEYA ZAMANLAMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAZ. BU SİTEDEN ELDE EDEBİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN BİLGİSAYAR VİRÜSÜNDEN VEYA DİĞER TÜM POTANSİYEL TAHRİP EDİCİ BİLGİSAYAR KODLARINDAN ARINDIRILMIŞ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAK, SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

AY TASARIM veya AY TASARIM’la bağlantılı herhangi bir kişi veya şirket, bu siteyi veya site tarafından verilen veya sitede görülen herhangi bir içerik, hizmet veya malzemeleri herhangi bir şekilde kullanmanız veya kullanma yetersizliğiniz sonucu meydana gelecek hasarlardan yükümlü olmayacaktır (“bu koruma”). Bu koruma; garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü, kusursuz sorumluluk veya diğer tüm yasal teorilere dayalı tüm hak taleplerini, AY TASARIM’a bu hasar olasılığına ilişkin bilgi verilip verilmediğini dikkate almadan içerir. Bu koruma; doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, sonuç, uyarı ve ceza niteliğindeki hasarlar, yaralanmalar veya kanuna aykırı ölüm, kâr kayıpları ve veri kaybı veya iş durmasından kaynaklanan hasarlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm kayıpları kapsar.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR; REKLAMLAR

Bu site, üçüncü taraf web sitelerine köprü bağlantıları içerebilir. Bu bağlantılar sadece size yardımcı olmak amacıyla verilmiştir ve AY TASARIM’ın söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan veya sağlanan içeriği onaylaması şeklinde algılanmamalıdır. Bu site, bağlantılı üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir; üçüncü taraf web sitelerinde yer alan hiçbir materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz ve bu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan materyalin içerik, doğruluk veya meşruluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmuyoruz.

Bu siteden, bağlantılı üçüncü taraf web sitelerine erişiminize ilişkin risk, tarafınıza aittir. Üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin ilgili Gizlilik Politikaları dahil olmak kaydıyla, üçüncü taraf web sitelerinin ilgili Kullanım Şartları ve Koşulları’na tabidir.

Bu sitenin üçüncü taraf reklamlarını içermesi durumunda, söz konusu reklamlarda diğer web sitelerine köprü bağlantıları yer alabilir. Aksi özel olarak belirtilmediği sürece, bu site, sitede yer alan herhangi bir reklamda içerilen, bağlantı kurulan veya reklam yoluyla verilen herhangi bir ürünü onaylamaz veya içeriği, doğruluğu veya meşruluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaz.

Bu sayfa için bir yorum yapmak ister misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.