AMSJI Subperiosteal İmplant

 

Çene kemiği sağlıklı olan hastalar için, dental implantlar sağlıklı bir sonuç alabilmek için çoğu zaman yeterli olacaktır. Ancak çene atrofisinin ileri safhalarında, dental implant kullanımı çoğu zaman mümkün olmayabilir.

Çene kemiğinin ileri düzey atrofisi, hem üst hem de alt çene için, alternatif bir çözüm gerektirir. AMSJI veya “3D Titanyum Yazıcıyla Üretilen Subperiosteal Çene İmplantı”, Cawood&Howell Class V -VIII kemik atrofisi olan hastalara kemik greftleri veya zigoma implantları için alternatif bir tedavi sunar.

 

Tasarım     Malzemeler     Yüzey İşlemleri     

Ürün Detayları

 

Ay Tasarım, çene kemiğinin BT ve protez taramasından başlayıp 3D basılmış biyouyumlu titanyum implantlar ve yine 3D baskı ile üretilmiş geçici protezler ile her hasta için özel tasarlanmış çözümler sunar.

Optimum düzeyde biyouyumluluk ve alt yapı için biyofonksiyonel, hem implantın kendisi hem de üst yapısı için vidalı seçenek sunar. AMSJI kemiğin en iyi kalitede olduğu ve rezorbsiyonun olmayacağı, zigomatik kemik ve apertra piriformise yerleştirilerek vidalanır.

AMSJI implantı örneklerinden farklı olarak kemik topolojisine göre üretilir. AMSJI’ nin dayanıklılık tespit için her hastaya özel olarak üretilen implantlar Sonlu Elemanlar Analizine tabi tutulur. Gerek duyulduğunda, enfeksiyon ve perimplantitis nedeni ile AMSJI üzerindeki dayanaklar kaldırılabilir. Ayrıca hastalar asla implantasyon öncesinden daha kötü bir senaryo ile karşılaşmazlar.

Cerrahi işlem 2 saatten az bir sürede hastanın durumuna bağlı olarak lokal anestezi altında bile yapılabilir. AMSJI hastanın kemiğe en uygun biçimde yerleştirilir ve sabitlenir. Ay Tasarım tüm ekipmanları operasyon öncesinde sağlar ve hasta evine ve gülüşüne geçici protezlerle sadece bir seansta kavuşur.

İyileşmeyi takiben en az 2 aydan kısa olmamak kaydıyla geçici protezler daimi restorasyonla değiştirilerek hareketli veya geçici bir protez tasarlanabilir.  

AMSJI Tasarım Bilgi Formu ve Reçetesi

AMSJI Önlemler ve İşlem Sonrası Bakımlar

AMSJI CT Veri Alımı

AMSJI Kitapçığı

AMSJI Dental

Ay Tasarım AMSJI Tanıtım Kitapçığı