Dr. Umut Çakan

ayberkyagiz FEM Galeri Leave a Comment

Çalışma adı: Oral sıcaklık değişikliklerinin farklı yapıdaki restoratif post ve kor materyaller üzerindeki termal stres etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi ile karşılaştırılması  

Dr. Cemile Uysal

ayberkyagiz FEM Galeri Leave a Comment

Çalışma adı: Zigoma ankrajı ile posterior dişlerin blok halinde intrüzyonu ve intrüzyona ek olarak uygulanan supapikal kortikotomilerin yaratığı farklılıklar; dişler, kortikal ve spongioz kemik, zigoma plağı ve ve intrüzyon apareyinde oluşan streslerin sonlu eleman analizi yöntemi ile incelenmesi    

BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

ayberkyagiz Bilimsel Çalışma Teknik Destek Hizmetleri Leave a Comment

Ay Tasarım bugüne kadar içinde bilimsel ödül de kazanan 200’den fazla ulusal ya da uluslararası yayına, teze, sözlü tebliğe ya da poster çalışmasına destek olmuştur. Ay Tasarım hekimlerle aynı dilden konuşur. Hayatlarını kolaylaştırır. Projelerinizin tecrübeye dayanan bir planlama ile 1-2 hafta içerisinde tamamlanması için varız.* Bir araştırma yapıyorsanız; * Tezinizi kısa sürede bitirmeye çalışıyorsanız; * Yeni ürün ya da hizmet …