Dr. Umut Çakan

ayberkyagiz FEM Galeri Leave a Comment

Çalışma adı: Oral sıcaklık değişikliklerinin farklı yapıdaki restoratif post ve kor materyaller üzerindeki termal stres etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi ile karşılaştırılması