Dr. Umut Çakan

ayberkyagiz FEM Galeri Leave a Comment

Çalışma adı: Oral sıcaklık değişikliklerinin farklı yapıdaki restoratif post ve kor materyaller üzerindeki termal stres etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi ile karşılaştırılması  

Dr. Cemile Uysal

ayberkyagiz FEM Galeri Leave a Comment

Çalışma adı: Zigoma ankrajı ile posterior dişlerin blok halinde intrüzyonu ve intrüzyona ek olarak uygulanan supapikal kortikotomilerin yaratığı farklılıklar; dişler, kortikal ve spongioz kemik, zigoma plağı ve ve intrüzyon apareyinde oluşan streslerin sonlu eleman analizi yöntemi ile incelenmesi